تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دایرکتوری ثبت موضوع سمینار و پایان نامه دوستان

دعوت از کلیه دوستان شاغل در زمینه ژئوتکنیک جهت ثبت و دایرکتوری موضوع سمینار و پایان نامه

 

با سلام

بدینوسیله از شما دوستان دعوت می شود که با ثبت موضوع - زمان ارائه جهت تصویب - زمان تصویب موضوع سمینار و پایان نامه خود ؛ علاوه بر کمک به تهیه دایرکتوری موضوعات سمینار و پایان نامه ؛ نسبت به ثبت نام خود برای این موضوع و همچنین جلوگیری از کپی برداری و کمک به دیگر دانشجویان جهت داشتن دورنمایی از انتخاب موضوع خود نیز اقدام نمایند.

ضمنا دوستانیکه تمایل به بارگذاری مقاله های خود دراین وبلاگ نیز می باشند با ما ارتباط برقرار نمایند

 

تاریخ تصویب موضوع

تاریخ ارائه به تصویب

موضوع

نام و نام خانوادگی

ورودی

نام دانشگاه

           
           

arakuni@yahoo.com