تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دروس ارائه شده در این هفته
یکشنبه 21 فروردین 1390

دروس ارائه شده در این هفته

• نوع مطلب: اخبار این هفته ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

دروس ارائه شده در این هفته :

  • مهندسی پی پیشرفته آقای دکتر جیریایی
  1. شمع تک
نشست شمع
  1. گروه شمع
نشست گروه شمع در خاک های چسبنده  • مکانیک خاک پیشرفته آقای دکتر صبا
  1. مطالبی در خصوص تحکیم
فرضیات تحکیم یک بعدی(تئوری ترزاقی)
انواع سرعت های حرکت آب در خاک
انواع روش های حل معادله تحکیم
حل معادله تحکیم
کاربرد منحنی های همزمانی  • ریاضی پیشرفته آقای دکتر رحامی
  1. معادلات و مشتقات جزئی
معادله موج یک بعدی


  • آبهای زیرزمینی آقای دکتر یوسفی راد
  1. معادلات جریان در اطراف چاه ها
معادله جریان در حالت تحت فشار برای جریان همگام
معادله جریان در حالت تحت فشار برای جریان غیر همگام
معادله جریان در حالت آزاد برای جریان همگام
معادله جریان در حالت آزاد برای جریان غیر همگام
معادله جریان در اطراف چاه در آبخوان نشتی
فرضیات هانتوش و ژاکوب

نظرات()