تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دروس ارائه شده در این هفته
یکشنبه 4 اردیبهشت 1390

دروس ارائه شده در این هفته

• نوع مطلب: اخبار این هفته ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

دروس ارائه شده در این هفته :

  • مهندسی پی پیشرفته آقای دکتر جیریایی
          
مطابق برنامه ، این هفته تشکیل نشد.


  • مکانیک خاک پیشرفته آقای دکتر صبا
  1. مطالبی در خصوص تحکیم
کاربرد روش عددی در تحکیم
گذری بر اقدامات و مراحل عمومی روشهای عددی
خاک های چند لایه


  • ریاضی پیشرفته آقای دکتر رحامی
  1. معادلات و مشتقات جزئی
حل معادله دما
حل یک مثال کاربردی در خاک


  • آبهای زیرزمینی آقای دکتر یوسفی راد
  1. معادلات جریان در اطراف چاه ها
روش های اندازه گیری ضریب ذخیره و قابلیت آبگذری در جریان همگام(آبخوان تحت فشار و آبخوان آزاد)و در جریان غیر همگام(آبخوان تحت فشار و آبخوان آزاد)

نظرات()