تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - CIVIL ENGINEERING FORMULAS
دوشنبه 5 اردیبهشت 1390

CIVIL ENGINEERING FORMULAS

• نوع مطلب: علمی ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

CIVIL ENGINEERING FORMULAS

CHAPTER 1:CONVERSION FACTORS FOR CIVIL ENGINEERING PRACTICE

CHAPTER 2:BEAM FORMULAS

CHAPTER 3 : COLUMN FORMULAS

CHAPTER 4:PILE AND PILING FORMULAS

CHAPTER 5:CONCREAT FORMULAS

CHAPTER 6:TIMBER ENGINEERING FORMULAS

CHAPTER 7 : SURVEYING FORMULAS

CHAPTER 8 :SOIL AND EARTHWORK FORMULAS

CHAPTER 9 :BUILDING AND STRUCTURE FORMULAS

CHAPTER 10:BRIDGE AND SUSPENSION-CABLE FORMULAS

CHAPTER 11:HIGHWAY AND ROAD FORMULAS

CHAPTER 12:HYDROLICS AND WATERWORKS FORMULAS

CLICK HEREنظرات()