تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - تغییر در برنامه کلاسی درس مکانیک خاک پیشرفته
شنبه 10 اردیبهشت 1390

تغییر در برنامه کلاسی درس مکانیک خاک پیشرفته

• نوع مطلب: اخبار هفته آینده ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

تغییر در برنامه کلاسی درس مکانیک خاک پیشرفته:

مطابق برنامه ، کلاس بصورت یک هفته در میان برگزار می گردد و جلسه اول آن روز جمعه 1390/02/16 از ساعت 10:30 و بصورت ممتد تا ساعت 18:00 برگزار می گردد و متعاقب آن هفته بعد از آن یعنی روز جمعه مورخ 1390/02/23 برگزار نمی گردد.

نظرات()