تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دروس ارائه شده در این هفته
یکشنبه 18 اردیبهشت 1390

دروس ارائه شده در این هفته

• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

دروس ارائه شده در این هفته :

  • مهندسی پی پیشرفته آقای دکتر جیریایی
این کلاس به اتمام رسیده است.  • مکانیک خاک پیشرفته آقای دکتر صبا
  1. مطالبی در خصوص تحکیم
انواع نشست
شرایط ویژه خاک های رسی
  1. مطالبی در خصوص شناسایی خاک
اهداف و روش ها
انواع گمانه ها
  1. آزمایش های صحرایی
انواعآزمایش های صحرایی
آزمایش spt
آزمایش پرسیومتری


  • ریاضی پیشرفته آقای دکتر رحامی
  1. معادلات و مشتقات جزئی
تعطیل رسمی بود.


  • آبهای زیرزمینی آقای دکتر یوسفی راد
  1. معادلات جریان در اطراف چاه ها
تعطیل رسمی بود.

نظرات()