تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دروس ارائه شده در این هفته
سه شنبه 3 اسفند 1389

دروس ارائه شده در این هفته

• نوع مطلب: اخبار این هفته ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

دروس ارائه شده در این هفته :

 • مهندسی پی پیشرفته آقای دکتر جیریایی
 1. معارفه استاد و دانشجویان
 2. ارائه مراجع تدریس
 3. ارائه مطالبی چند در خصوص شمع های منفرد


 • مکانیک خاک پیشرفته آقای دکتر صبا
 1. معارفه استاد و دانشجویان
 2. ارائه مراجع تدریس


 • ریاضی پیشرفته آقای دکتر رحامی
 1. ارائه مراجع تدریس
 2. ارائه مطالبی چند در خصوص سری فوریه


 • آبهای زیرزمینی آقای دکتر یوسفی راد
 1. متاسفانه کلاس تشکیل نگردید.

نظرات()