تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - برنامه امتحانی پایان ترم
سه شنبه 10 خرداد 1390

برنامه امتحانی پایان ترم

• نوع مطلب: اخبار هفته آینده ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

برنامه امتحانی پایان ترم:
برنامه امتحانی بدین شکل مورد تایید قرار می گیرد :ردیف

نام درس

نام استاد

ساعت آزمون

تاریخ برگزاری

1

مهندسی پی پیشرفته

دکتر جیریایی

13-11

1390/03/28

2

آبهای زیرزمینی

دکتر یوسفی راد

16:30-14:30

1390/04/04

3

ریاضی پیشرفته مهندسی

دکتر رحامی

13-11

1390/04/06

4

مکانیک خاک پیشرفته

دکتر صبا

13-11

1390/04/12

 نظرات()