تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - مجموعه ای از فایل های اکسل خوب
شنبه 18 تیر 1390

مجموعه ای از فایل های اکسل خوب

• نوع مطلب: علمی ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

مجموعه ای از فایل های اکسل خوب

BEARING CAPACITY OF SHALLOW FOUNDATION (TERZAQI&VESIK METHODS).1
BEARING CAPACITY OF SHALLOW FOUNDATION (VESIK METHODS).2
STABILITY OF CANTILEVER RETAINING WALLS.3
SETTELMENT ANALYSIS OF SHALLOW FOUNDATIONS(SCHEMERTMANN METHODE).4
AXIAL LOAD CAPACITY FOR DEEP FOUNDATION PILES.5
....


نظرات()