تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - چند فایل مدیریتی
پنجشنبه 10 شهریور 1390

چند فایل مدیریتی

• نوع مطلب: فرهنگی،هنری،ادبی ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

این هم چند فایل مدیریتی برای کسایی که می خوان مدیریت خوبی داشته باشن !

1- مدیریت بر خود - نوشته هیرم اسمیت - مترجم کمال هدایت
دریافت

2- مدیر یک دقیقه ای - نوشته دکتر کنت بلانچارد - مترجم ....
دریافت
3- هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند ، آره هیچ چیز - نوشته آلبرت آلیس - مترجم مهرداد فیروزبخت،وحیده عرفانی

نظرات()