تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دروس ارائه شده در این هفته
دوشنبه 9 اسفند 1389

دروس ارائه شده در این هفته

• نوع مطلب: اخبار این هفته ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

دروس ارائه شده در این هفته :

  • مهندسی پی پیشرفته آقای دکتر جیریایی
  1. ادامه مطالب در خصوص شمع های منفرد (اصطکاک نوک شمع و جداره)


  • مکانیک خاک پیشرفته آقای دکتر صبا
  1. مطالبی در خصوص تحکیم


  • ریاضی پیشرفته آقای دکتر رحامی
  1. طبق برنامه قبلی تشکیل نشد.


  • آبهای زیرزمینی آقای دکتر یوسفی راد
  1. مطالبی در خصوص تخلخل و آبدهی مجاز.

در ضمن فایل این کلاس نیز با کلیک مهیا می باشد.


نظرات()