تبلیغات
دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی - دروس ارائه شده در این هفته
سه شنبه 17 اسفند 1389

دروس ارائه شده در این هفته

• نوع مطلب: اخبار این هفته ،
• نوشته شده توسط: مرتضی مقیمی

دروس ارائه شده در این هفته :

  • مهندسی پی پیشرفته آقای دکتر جیریایی
  1. ادامه مطالب در خصوص شمع ها (مقاومت اصطکاکی)
مقاومت اصطکاکی در خاک های چسبنده(رسی)
ظرفیت باربری کششی شمع ها
محاسبات نشست شمع ها

  • مکانیک خاک پیشرفته آقای دکتر صبا
  1. مطالبی در خصوص تحکیم
آزمایش تحکیم
پارامترهای آزمایش تحکیم
روش های اندازه گیری غیر مستقیم ضریب cc
انواع منحنی های تحکیم

  • ریاضی پیشرفته آقای دکتر رحامی
  1. سری های فوریه
قضیه دیریکله
سری فوریه سینوسی و کسینوسی
اتحاد پاسوال
انتگرال فوریه


  • آبهای زیرزمینی آقای دکتر یوسفی راد
نفوذپذیری
ضریب ذخیره
جریان آب در محیط متخلخل
معادلات اساسی جریان آب زیرزمینی


نظرات()